Construction

Victor Toft Borner

Victor arbetar i Construction teamet, där han drar nytta av sitt stora intresse för byggprojekt. Victors vardag omfattar ett brett spektrum av uppgifter, från att förbereda tekniska ritningar till att uppdatera olika byggnadsplaneringssystem.

Victor tog examen från H.C. Ørsted Gymnasium (HTX) 2018 och har studerat vid DTU i några år på ingenjörslinjen Byggnadsdesign. Han är nu mellan utbildningar och rekommenderades därför att använda mellantiden till att söka jobb i 21-5. Ett företag som har sin unika syn på bostäder utomlands och mycket vänskaplig entreprenörskontakt. Precis i Victors anda. Vi är glada att ha Victor med alla sina färdigheter från studierna i teamet.

Victor bor på Østerbro med en god vän från grundskolan och njuter av sina motorcykelturer mellan hemmet och jobbet. Fritiden går åt till att pilla med motorcykeln eller träffa vänner från både studierna och grundskolan.