Finance

Christopher Keldmann

Christopher är en del av ekonomiteamet, där han hanterar olika uppgifter som fakturering, betalningar, arkivering och likviditetskontroller.

Sommaren 2021 tog Christopher examen från Rungsted Gymnasium, med matematik och samhällskunskap på A-nivå. Det var framför allt genom detta som ett brinnande intresse för de ekonomiska aspekterna uppstod, dessutom har Christopher haft goda möjligheter att få 21-5 delekonomikonceptet helt under huden, då han varit en högt värderad studentmedarbetare för företaget i flera år innan han fick heltidsanställning.

Christopher bor nära vårt kontor i Hørsholm, där han bor med sina föräldrar och sin yngre syster. När han inte är försjunken i 21-5 siffror tycker han om att vara aktiv och tillbringar mycket av sin fritid i sportens namn. Många eftermiddagar och helger hittar du därför Christopher antingen på golfbanan eller fotbollsplanen.