Tikøb

Lotte & David

"Vi har helt enkelt inte lust att vara bundna till en enda plats, i 21-5, har vi friheten att välja och vi har all glädje med att vara ägare men inga av en ägares skyldigheter - det är genialt" 

Lotte och David Holm, 21-5 familj