Helsinge

Helle & Bjarne

"Vi är otroligt nöjda med hela 21 5-konceptet, speciellt eftersom bostäderna används och inte står tomma många veckor om året. Det ger oss stor tillfredsställelse att vi är en del av en gemenskap som använder resurserna tillsammans. Och vi känner att det är vårt hem när vi är där, och vi tycker att det är jättebra att det finns kaffe, vatten, vin och förbrukningssvaror i bostaden när vi kommer fram, vilket bidrar till att göra det till vårt hem. Det hade inte varit möjligt för oss att varken köpa eller underhålla en eller flera bostäder utomlands om vi inte var en del av familjen 21 5. Vi älskar våra bostäder och 21 5-konceptet, men se upp, du kommer snabbt att bli i centrum på nästa familjemiddag när du är en del av 21 5."

Helle Stjernstrøm och Bjarne Dyrberg Olsen, 21-5 familj