Næstved

Sandie & Bo

"Vi har valt att satsa på 21-5 för att det skapar så mycket glädje och förväntan hos oss självs, vår familj och våra vänner.

Det är en säker investering som kommer tillbaka på så många sätt. Vi har en stor familj och förväntar oss att 21-5:s noga utvalda bostäder blir samlingspunkter för oss resten av livet. Processen från bildandet av föreningen och renoveringen till de första besöken i varje bostad har varit obeskrivlig.

Det är en känsla av att vara en del av något större, men samtidigt bevara sin egen frihet och integritet. Vi känner oss omedelbart hemma efter några minuter i våra gemensamma bostäder och njuter faktiskt av att andra har samma upplevelse vid andra tillfällen. Om större investeringar ska göras gör det skillnad att vi har ett erfaret team och 20 andra familjer att göra det med.

Det är den andelsfördelar, delningsekonomin, stordriftsfördelar och individuell frihet i ett och samma koncept. Att du äger bostäder i Spanien, Frankrike och Italien ger dig en speciell känsla av tillhörighet, du bekantar dig med landet och området på ett sätt som du inte upplever som en vanlig turist. Känslan av att man kommer tillbaka till samma ställe gör en väsentlig skillnad.

I dessa CO2-fokuserade tider är det trevligt att tänka att våra bostäder används cirka 70 procent av tiden och inte bara lämnas oanvända. Vi rekommenderar starkt 21-5-konceptet, här är något för alla, familjestorlek och livsstadium."

Sandie Rosenkilde och Bo Theilgaard, 21-5 familj