Vad är 21-5?

21-5 heter så för att vi samlar ägarföreningar, med 21 familjer i varje, som tillsammans äger fem fantastiska semesterhem runt om i världen.

Vi har skapat konceptet med en önskan om att göra det möjligt för fler att äga semesterhem i Sverige och utomlands än vad det är idag, och därmed öka livskvaliteten för en målgrupp som inte haft möjligheten tidigare – och samtidigt ge möjlighet till långt mer intressanta bostäder. 21-5 önskar berika ägarna med upplevelser, upplevelser som kanske inte hade varit möjliga utan detta koncept.

Varje familj/person äger sin egen (1/21) del av var och en av de fem bostäderna, och alla parter står på köpehandlingarna till dem. Tillsammans med de andra familjerna delar du på kostnaderna och får råd med fem hus att åka till istället för bara ett, och det befriat från allt krångel. För i 21-5 tar vi hand om allt detta, från att hitta rätt bostäder, förhandla på plats, förvärva dem, renovera, möblera och inreda dem för att slutligen göra dem redo för användning av varje ägares familj. Därefter fortsätter 21-5 som förvaltare/administratör av föreningen och bostäderna och ser till att allt fungerar; från hjälp med årsstämman, poolrengöring, städning av bostäderna till trädgårdsarbete och så mycket mer. Det enda som du och familj behöver tänka på är att planera och fira underbara semestrar i era sköna semesterhem. 

Först bjuder vi in var och en av de 21 familjerna till ett s.k. Kaffemöte, där vi ger mer information och svarar på frågor. Därefter samlas alla 21 på ett Konstituerande möte, där alla lär känna varandra och ser att de trivs i samma förening. Efter mötet betalar alla familjer till det gemensamma kontot i föreningen, varefter sökandet av de fem bostäderna påbörjas. I våra nybildade föreningar så köps inte bostäderna i förväg utan det sker efter att alla har träffat varandra och utefter alla familjers önskemål. Bostäderna kan börja nyttjas så snart de är färdigställda. Möjligheten finns även att kunna gå med i en existerande förening med färdiga bostäder.

Ägarföreningarna har noggranna regleringar som säkerställer att allt fortskrider som det ska. Om något inte fungerar som överenskommet, exempelvis en familj som inte betalar sin andel av utgifterna, så kan den uteslutas ur föreningen av de andra familjerna. Hela konstruktionen är utformad för att ge största möjliga trygghet för alla, både juridiskt, skattemässigt och ekonomiskt. Allt sker helt öppet och transparent för alla. Bokningen av bostäderna sker via ett användarvänligt bokningssystem online. Det är utformat så att det inte förekommer någon hets om de mest attraktiva bostäderna, för bokningen görs helt i det tysta och då gynnas inte de som är snabbast på tangenterna.  

Varje familj har i genomsnitt tolv veckor i bostäderna per år, vilket är mer än de flesta kan nyttja. Flera 21-5-familjer är därför mycket tacksamma att de kan låna ut sina bostäder särskilt till den närmaste familjen. (Men det är inte tillåtet att hyra ut och få intäkter för bostäderna.) Familjerna i våra redan existerande föreningar bokar i genomsnitt 6-8 veckor om året, vilket ger gott om utrymme i kalendern för att boka spontana semestrar och weekends.  

Läs mer om hur det är uppbyggt klicka här

Till salu just nu

Se om det är en förening som är öppen för försäljning just nu som matchar er familjs drömmar och behov

› Öppna ägarföreningar

Kontakta oss i 21-5, vi hjälper dig att uppfylla dina semesterhemsdrömmar.

Skriv till info@21-5.se eller ring 08-696 00 00.