"VI FÅR DE VECKOR VI VILL HA”

Bokning

Ett av de absolut största bekymren för många potentiella 21-5 familjer är helt naturligt om man överhuvudtaget kan få de veckor man gärna vill ha. 

Om man äger sin egen semesterbostad, kan man ju nyttja den precis när man önskar. När man delar semesterbostäder med andra blir flexibiliteten mindre ju fler familjer det är om varje bostad. 

Det är viktigt att det finns veckor till övers, veckor som aldrig blir bokade. Om vi hade gjort en form där varje familjs semesterönskningar för ett år bara blir uppfyllda rent matematiskt så skulle det inte vara bra nog. Då skulle alla bli tvingad ut i lågsäsongerna - eller mer troligt nyttja bostäderna mindre och det var ju inte meningen. 

När 21 familjer delar 5 bostäder har varje familj i genomsnitt 12,4 veckor i bostäderna varje år. 

Utifrån de 23 000 bokningar som genomförts i våra föreningar över de senaste 10 åren visar det att våra familjer bokar 8,8 veckor i genomsnitt  inklusive utlåning till familjen och nära vänner.

Några familjer bokar 10-12 veckor eller fler per år, främst utanför högsäsongerna. Medan andra - särskilt barnfamiljerna – bokar 4-6 veckor varje år. Dessa veckor är då oftast i skolloven.  
 
Det genomsnittliga nyttjandet i jämförelse med den reela tillgängligheten för varje familj ger precis den luft i kalendern som det ska, för att man har känslan av att der är bra flexibilitet och möjlighet till impulsiva turer. 

21-5 har visat sig vara den perfekta formeln 

Därför är det rart att konstatera att vi med 21-5 formeln har träffat ett absolut “Sweat Spot”, där det fortfarande är stor flexibilitet i kombination med en förnuftig investeringsnivå för varje familj. Våra 21-5 familjer kan generellt få de veckor de gärna vill ha och det finns mycket goda möjligheter för spontana semestrar. 

På våra familjers vägnar är vi mycket tacksamma att magkänslan vi hade när vi fick idén till 21-5, har visat sig vara rätt i förhållande till antalet familjer i våra föreningar.

0

Bokningar gjorda

0

Veckor i snitt till varje familj

FÖRDELNING AV VECKOR

Få de veckor ni vill ha

Våra 21-5 familjer får i stort sett få de semestrar de önskar. Detta kräver naturligtvis att det är en bra spridning på familjerna, det skulle inte fungera bra om alla familjerna i stort sett var lika. En av de absolut största bekymren för många potentiella 21-5 familjer är helt naturlig om man över huvud taget kan få de veckor man vill ha och hur fördelningen av veckor sker.

”Vi kan få de veckor vi vill ha – eller det nästbästa” 

Vårt bokningssystem är designat så att det ger våra 21-5 familjer stor frihet att boka de veckor som passar dem bäst. Systemet är designat och sammansatt av en rad regler som gör att man både kan planera lång i framtiden men också att man kan boka spontana semestrar – särskilt utanför högsäsongerna. 

Bokningssystemet är online 24 timmar om dygnet och är mycket användarvänligt – även för de som inte är IT-experter. 

SWEETSPOT MELLAN PRIS OCH FLEXIBILITET

21-5 - den perfekta formeln

21-5 har visat sig vara den perfekta formeln  

Det är väldigt rart att kunna konstatera att vi med 21-5 formeln har träffat en absolut sweetspot, där det fortfarande är stor flexibilitet samtidigt som det är en rimlig investeringsnivå för varje familj.  
 
Våra 21-5 familjer kan generellt få de veckor de vill ha och det finns mycket goda möjligheter till spontana semestrar. Kalendern i en genomsnittlig 21-5 förening ser därför ut så här - EFTER att ett år har gått (de röda är bokade/använda, gröna fanns tillgängliga för spontana semestrar, men bokades aldrig). 

En genomsnittlig 21-5 förening har 60-80 veckor varje år som aldrig bokas. Och det är just denna luft i kalendern som gör att våra familjer i princip får precis de veckor de vill ha varje år.

BILLIGT MEN SVÅRT ATT FÅ DE VECKOR MAN VILL HA

30-5 - liten flexibilitet

Hade vi gjort en 30-5 förening eller där omkring hade det varit något billigare att delta, MEN då hade det varit en kamp att få veckorna.  

När vi i 21-5 är ca 4 familjer om varje semesterbostad är det lätt att föreställa sig att alla i stort sett kan få de veckor man vill ha. Om man däremot är ca 6 familjer om varje semesterbostad är det i gengäld också lätt att se, att det nog blir svårt att göra alla nöjda. 

Även om ni som familj tänker att man nog inte ska använda sina bostäder mer än kanske 3-5 veckor varje år, och att det går bra att ha fler familjer om 5 bostäder, så visar vår erfarenhet de senaste 10 åren att en sådan förening kommer att vara väldigt tajt. Flexibiliteten kommer att vara starkt begränsad, möjligheten att få de veckor man vill ha är liten, precis som möjligheten till spontansemester kommer att vara starkt begränsad.  

Kalendern i en sådan teoretisk 30-5 förening kommer inte ens att ha tillräckligt med veckor jämfört med den genomsnittliga användningen i 21-5

ALLA FÅR I STORT SETT DE VECKOR DE VILL HA - MEN DYRT

10-5 - stor flexibilitet

Hade vi gjort formeln 10-5 istället hade det varit mer flexibilitet i kalendern, men då hade det också kostat dubbelt så mycket att delta. Men det skulle fortfarande vara billigare än att äga helt själv. 
 
Vi har faktiskt bildat en förening där 10 familjer delar på 4 semesterbostäder, här är det 2,5 familjer per semesterbostad. Familjerna i den här föreningen har stor flexibilitet, men har också fått betala för det. 
 
Kalendern i en sådan teoretisk 10-5 förening skulle ha motsvarande kalender EFTER att ett år har gått om alla hade bokat samma som våra 21-5 familjer gör.

HUR FUNGERAR DET?

Bokningssystemet

Smart poängsystem
Varje familj får varje år 770 poäng att boka semesterveckor för. Varje vecka kostar ett antal poäng avhängt om veckan ligger i högsäsong - typiskt sett skolloven - eller om de ligger utanför. Barnfamiljer bokar generellt färre veckor och primärt i skolloven, medan familjer utan skolbarn bokar flera veckor fördelat ut över både hög, mellan- och lågsäsongen. Familjer som är helt utanför arbetsmarknaden är mest flexibla så de kan få poängen att räcka en bra bit över 20 veckor om året, om man önskar det.

Alla poäng är avsedda för ett kalenderår och går därför förlorade om de inte används inom året. För skidsäsongen gäller särskilda regler så att alla kan åka på minst en veckas skidsemester.

Poängen delas ut långsamt, i två omgångar, vilket säkerställer att bokningen sker i lugn och ro utan stress. 

Sammansättningen av familjer är viktigt 
I förhållande till bokningssystemet är också sammansättningen av familjer i en förening mycket viktigt. Om vi till exempel satte samman en förening med 21 barnfamiljer som alla vill åka på skolloven så blir det kaos. Det är därför viktigt att det är en bra demografisk spridning på våra 21-5 familjer så att alla inte vill ha samma veckor. 
 
De flesta av oss tänker, att vi tänker: ”Alla andra vill säkert ha samma veckor som oss!!” Uttalandet skulle vara korrekt om alla familjer i en förening var pensionärer med ett fritidshus eller båt i Sverige, eller om alla var familjer med barn i skolåldern. Vi ser till att det är en bra spridning av familjetyper i våra föreningar. 

Vårt bokningssystem har löpande blivit uppdaterat sedan de första bostaden kom i bruk. Vi håller löpande koll på potentiella förbättringar så våra 21-5 familjer alltid kan få ut mesta möjliga av deras deltagande i en 21-5 förening. 

Bytesdagarna skiftar beroende på säsong
Vår erfarenhet är att de flesta 21-5 familjer nyttjar sina bostäder hela veckor under högsäsong och utanför högsäsongerna bokas ofta längre weekends. Därför har vi designat ett smart system där bytesdagarna förändras med säsongerna, anpassat till detta mönster. I "mellanperioderna" finns det därmed några dagar, även de kan bokas och det fungerar riktigt bra.

Bokningssystemet utvecklas och uppdateras kontinuerligt
Våra första 21-5-bostäder sattes in i bokningssystemet i slutet av 2012. Väldigt många bokningar har skett sedan dess, vilket har skapat ett bra underlag. Den erfarenhet vi fått använder vi för att regelbundet göra systemet ännu bättre. Den huvudsakliga utgångspunkten till förbättring är våra 21-5-familjer som använder bokningssystemet i vardagen.

Det viktigaste för den löpande utvecklingen av bokningssystemet är att säkra att bokningssystemet ständigt uppdateras utifrån våra 21-5-familjers önskemål och behov så att det alltid är möjligt att planera viktiga semestrar i god tid och kunna boka spontana semestrar med kort varsel.

Boka flera veckor i rad
Ni kan boka alla de veckor i rad som ni önskar. Det är bara era poäng och de andras bokningar som sätter gränser för hur många veckor i rad ni kan boka. Vi har sett familjer boka 4, 5 och 6 veckor i rad i samma bostad och vi ser ofta att familjer bokar 2-3 bostäder i följd.

Det är mycket större flexibilitet i en 21-5 förening än de flesta föreställer sig. 

SÅ NYTTJAR VI VÅRA 21-5 BOSTÄDER

Familjernas semestrar

Om vi bildade 21-5 föreningar med 21 familjer som alla hade någorlunda samma semesterönskningar skulle det inte vara så bra. Om alla familjer vill ha samma veckor i samma bostäder skulle det vara en kamp om att få veckorna.  

Därför är det vikigt att det är en bra spridning på typer av familjer så inte alla har samma behov.  

En barnfamilj med barn i skolåldern är oftast relativt bunden i förhållande till när man kan hålla semester. Familjerna blir mer fria när barnen har gått ut grundskolan och ännu mer fria när barnen är helt ur skolsystemet – och då kommer barnbarnen.  

När vi tittar på alla våra föreningar är det knappt 1/3 barnfamiljer, 1/3 familjer med större barn/flyttat hemifrån och resterande seniorer. Vi vill gärna hävda att vi har arrangerat detta men verklighetern är att det är bara så det har blivit. Och det är bra, för då kan alla få de veckor som är viktigast för dem.