"VI FÅR DE VECKOR VI VILL HA”

Bokning

Ett av de absolut största bekymren för många potentiella 21-5 familjer är helt naturligt om man överhuvudtaget kan få de veckor man vill ha.

Om man äger sin egen semesterbostad kan man ju nyttja den precis när man önskar. När man delar semesterbostäder med andra blir flexibiliteten mindre ju fler familjer det är om varje bostad.

Det är viktigt att det varje år är luft i kalendern, att några veckor aldrig blir bokade. Om vi hade gjort en formel där varje familjs semesterönskningar under ett år bara blir uppfyllda rent matematiskt så skulle det inte vara optimalt. Man skulle bli tvingad ut i lågsäsongerna eller än mer troligt, nyttja bostäderna mindre och det är ju inte meningen.

När 21 familjer delar 5 bostäder har varje familj i genomsnitt 12,4 veckor i bostäderna varje år.

Erfarenheter från över 23 000 bokningar  i våra föreningar under de senaste 10 åren visar det att våra familjer bokar 8,8 veckor i genomsnitt  inklusive utlåning till familjen och nära vänner.

Vissa familjer bokar 10-12 veckor eller mer per år, främst utanför högsäsong. Medan andra - särskilt barnfamiljerna – bokar 4-6 veckor varje år.  Å andra sidan är dessa veckor ofta under skolloven.

Den genomsnittliga användningen, mätt mot vad som faktiskt finns tillgängligt för varje familj, ger precis den luft i kalendern som behövs, så att man har känslan av god flexibilitet och stora möjligheter till impulsiva semestrar.

0

Bokningar gjorda

0

Veckor i snitt till varje familj

FÖRDELNING AV VECKOR

Få de veckor ni vill ha

Våra 21-5 familjer får i stort sett få de semestrar de önskar. Detta kräver naturligtvis att det är en bra spridning bland familjerna, det vore inte optimalt om alla familjerna i princip var likadana. En av de absolut största bekymren för många potentiella 21-5 familjer är helt naturligt om man över huvud taget kan få de veckor man vill ha och hur fördelningen av veckor går till.

”Vi kan få de veckor vi vill ha – eller det nästbästa” 

Vårt bokningssystem är
utformat så att det ger våra 21-5 familjer stor frihet att boka de veckor som passar dem bäst. Systemet är designat och sammanställt av ett regelverk,  vilket gör att man kan planera långt i framtiden men att man även kan boka spontana semestrar – speciellt utanför högsäsong. 

Bokningssystemet är online 24 timmar om dygnet och är mycket användarvänligt – även för de som inte är IT-experter.

SWEETSPOT MELLAN PRIS OCH FLEXIBILITET

21-5 - den (nästan) perfekta formeln

Inget är perfekt i den här världen, men 21-5 har visat sig vara den perfekta formeln för de allra flesta familjer.

Ni kan åka på semester imorgon nästan året om – förutom några veckor främst under högsäsong.

Det är riktigt skönt att kunna konstatera att vi med 21-5 formeln har träffat en absolut Sweetspot, där det fortfarande finns stor flexibilitet kombinerat med en rimlig nivå för varje familjs investering.

Bilden på kalendern är från en faktisk 21-5 förening. De gröna prickarna visar hur många bostäder som finns att boka dagen före varje bytesdag under ett helt år. Det finns några veckor -förutom de absoluta högsäsongerna- då det INTE går att åka på semester dagen efter. I ALLA de andra veckorna går det faktiskt att komma iväg med väldigt kort varsel.

Erfarenheten visar att det i genomsnitt varje år är mellan 60-80 veckor som kan bokas med ultra kort varsel.

Det är den luftigheten i kalendern som gör att våra 21-5 familjer nästan alltid kan åka på semester med kort varsel om de så önskar.

BILLIGT MEN SVÅRT ATT FÅ DE ÖNSKADE VECKORNA

30-5 - liten flexibilitet

Hade vi gjort en 30-5 förening eller där omkring hade det varit något billigare att vara med, MEN då hade det varit kämpigt att få veckor.

När vi i 21-5 är ca 4 familjer per varje semesterbostad kan de flesta familjer få precis de veckor de vill. Om det däremot är runt 6 familjer per semesterbostad dvs. nästan 50% fler familjer per semesterbostad kommer det att bli svårt att göra alla nöjda.

Kalendern för en sådan teoretisk förening med ett 30-tal familjer om 5 bostäder blir helt fullbokad om familjerna bokar enligt ett genomsnittligt 21-5 mönster. INGA lediga veckor – alla veckor kommer att bokas, och det blir därmed omöjligt att spontant åka på semester.

Även om man som familj tänker att man nog inte ska använda sina bostäder mer än kanske 3-5 veckor varje år, och att det går bra att ha fler familjer om 5 bostäder, så visar vår erfarenhet de senaste 10 åren att en sådan förening skulle bli väldigt tajt. Flexibiliteten kommer att vara kraftigt begränsad, och möjligheten att få de veckor man vill ha är mycket liten,.

ALLA FÅR I STORT SETT DE VECKOR DE VILL HA - MEN DET KOSTAR MER

10-5 - stor flexibilitet

Hade vi gjort formeln 10-5 istället hade det blivit större flexibilitet i kalendern, men då hade det också kostat dubbelt så mycket att delta. Det skulle dock fortfarande vara billigare än att äga helt själv.

Vi har faktiskt bildat en förening där 10 familjer delar på 4 semesterbostäder, här är det 2,5 familj per semesterbostad. Familjerna i den här föreningen har mycket stor flexibilitet, men har också fått betala för det.

Kalendern i en 10-5 förening skulle ha fin luft i kalendern för både långsiktiga och spontana bokningar, det kommer vara möjligt att komma iväg varenda vecka på året.

HUR FUNGERAR DET?

Bokningssystemet

Smart poängsystem
Varje familj får varje år 770 poäng att boka semesterveckor för. Varje vecka kostar ett antal poäng avhängt om veckan ligger i högsäsong - typiskt sett skolloven - eller om de ligger utanför. Barnfamiljer bokar generellt färre veckor och primärt i skolloven, medan familjer utan skolbarn bokar flera veckor fördelat ut över både hög, mellan- och lågsäsongen. Familjer som är helt utanför arbetsmarknaden är mest flexibla så de kan få poängen att räcka en bra bit över 20 veckor om året, om man önskar det.

Alla poäng är avsedda för ett kalenderår och går därför förlorade om de inte används inom året. För skidsäsongen gäller särskilda regler så att alla kan åka på minst en veckas skidsemester.

Poängen delas ut långsamt, i två omgångar, vilket säkerställer att bokningen sker i lugn och ro utan stress. 

Sammansättningen av familjer är viktigt 
I förhållande till bokningssystemet är också sammansättningen av familjer i en förening mycket viktigt. Om vi till exempel satte samman en förening med 21 barnfamiljer som alla vill åka på skolloven så blir det kaos. Det är därför viktigt att det är en bra demografisk spridning på våra 21-5 familjer så att alla inte vill ha samma veckor. 
 
De flesta av oss tänker, att vi tänker: ”Alla andra vill säkert ha samma veckor som oss!!” Uttalandet skulle vara korrekt om alla familjer i en förening var pensionärer med ett fritidshus eller båt i Sverige, eller om alla var familjer med barn i skolåldern. Vi ser till att det är en bra spridning av familjetyper i våra föreningar. 

Vårt bokningssystem har löpande blivit uppdaterat sedan de första bostaden kom i bruk. Vi håller löpande koll på potentiella förbättringar så våra 21-5 familjer alltid kan få ut mesta möjliga av deras deltagande i en 21-5 förening. 

Bytesdagarna skiftar beroende på säsong
Vår erfarenhet är att de flesta 21-5 familjer nyttjar sina bostäder hela veckor under högsäsong och utanför högsäsongerna bokas ofta längre weekends. Därför har vi designat ett smart system där bytesdagarna förändras med säsongerna, anpassat till detta mönster. I "mellanperioderna" finns det därmed några dagar, även de kan bokas och det fungerar riktigt bra.

Bokningssystemet utvecklas och uppdateras kontinuerligt
Våra första 21-5-bostäder sattes in i bokningssystemet i slutet av 2012. Väldigt många bokningar har skett sedan dess, vilket har skapat ett bra underlag. Den erfarenhet vi fått använder vi för att regelbundet göra systemet ännu bättre. Den huvudsakliga utgångspunkten till förbättring är våra 21-5-familjer som använder bokningssystemet i vardagen.

Det viktigaste för den löpande utvecklingen av bokningssystemet är att säkra att bokningssystemet ständigt uppdateras utifrån våra 21-5-familjers önskemål och behov så att det alltid är möjligt att planera viktiga semestrar i god tid och kunna boka spontana semestrar med kort varsel.

Boka flera veckor i rad
Ni kan boka alla de veckor i rad som ni önskar. Det är bara era poäng och de andras bokningar som sätter gränser för hur många veckor i rad ni kan boka. Vi har sett familjer boka 4, 5 och 6 veckor i rad i samma bostad och vi ser ofta att familjer bokar 2-3 bostäder i följd.

Det är mycket större flexibilitet i en 21-5 förening än de flesta föreställer sig. 

SÅ NYTTJAR VI VÅRA 21-5 BOSTÄDER

Familjernas semestrar

Om vi bildade 21-5 föreningar med 21 familjer som alla hade någorlunda samma semesterönskningar skulle det inte vara så bra. Om alla familjer vill ha samma veckor i samma bostäder skulle det vara en kamp om att få veckorna.  

Därför är det vikigt att det är en bra spridning på typer av familjer så inte alla har samma behov.  

En barnfamilj med barn i skolåldern är oftast relativt bunden i förhållande till när man kan hålla semester. Familjerna blir mer fria när barnen har gått ut grundskolan och ännu mer fria när barnen är helt ur skolsystemet – och då kommer barnbarnen.  

När vi tittar på alla våra föreningar är det knappt 1/3 barnfamiljer, 1/3 familjer med större barn/flyttat hemifrån och resterande seniorer. Vi vill gärna hävda att vi har arrangerat detta men verklighetern är att det är bara så det har blivit. Och det är bra, för då kan alla få de veckor som är viktigast för dem.