NYA FÖRENINGAR

Till salu

Här på sidan presenteras de nya 21-5 föreningar som finns öppna och tillgängliga att ansluta sig till. 
 
När vi öppnar en ny 21-5 förening, utarbetar vi en broschyr för föreningen. I broschyren kan du läsa mer om hur föreningen kommer att bli och om vilka bostäder du ska förvänta dig att bli delägare i. Ingen bostad är ännu köpt, men vi kan ha några i kikaren.  Du kan höra mer om de öppna föreningarna via våra informationskvällar eller ett personligt kaffemöte.  

När det är minst 12 familjer som har undertecknat avtalet så bildas föreningen vid ett Bildandemöte. Här träffar alla familjerna varandra för första gången och bildar föreningen. Först då överförs köpesumman av alla ägarna och jakten på de fem bostäderna börjar. Du skall förvänta dig att alla fem bostäderna är klara för att användas inom 12-24 månader efter att föreningen är bildad och fulltecknad.

BILDADE FÖRENINGAR

Omförsäljning

Det är även möjligt att köpa en andel i en redan befintlig förening där alla 5 bostäder bostäder redan finns och nyttjas av familjerna i föreningen. 

Många familjer vill hellre köpa en omförsäljnings andel i en exixterande 21-5 förening än att vara med och bilda en ny förening. Detta primärt av två orsaker: 

  • Du kan se de fem faktiska bostäderna som du kan bli delägare i. Det kan du inte göra i en förening som ska bildas, då bostäderna förvärvas först efter att en förening är bildad.

  • Du kan boka och åka på semester i stort sett på en gång.

Oavsett om du vill vara med och bilda en ny förening eller om du föredrar att köpa en andel i en etablerad förening, är du alltid välkommen att höra av dig till oss för att höra om vilka möjligheter som finns. 

Andelar till salu just nu i redan befintliga föreningar:

LÄR KÄNNA OSS OCH VÅRT KONCEPT BÄTTRE

Informationskväll

Vi håller löpande informationskvällar. På mötena presenterar vi de öppna 21-5 föreningarna och går igenom vårt koncept så att alla kan få en bättre förståelse för hur allt fungerar.

Vi har alltid med oss en 21-5 familj som kan berätta om deras upplevelser med att vara med i en 21-5 förening.

Det finns gott om tid till att ställa frågor. Det viktigaste på mötena är att alla får svar på alla sina frågor, ingen får lämna mötet med en fråga på ett eller annat ställe i kroppen.