EN BRA INVESTERING

Investering i livskvalitet

Det är skönt att veta, att det går att bli av med sin andel igen, när man köper in sig om man ska förvänta sig att förlora eller tjäna pengar på sin investering.  

Du ska inte köpa en 21-5 andel som en ren investering. Det ska vara en investering i livskvalitet. Men på lång sikt kommer andelen alltid att stiga i värde, då bostäder alltid stiger i värde över tid.  

21-5 har visat sig vara en bra investering för de familjer som har sålt, de har i genomsnitt tjänat mer än 50 % på sin andel.

0%

Vinst i genomsnitt vid omförsäljning

Mer än

0SEK

- är investerat i 21-5 andelar

En bra investering vid omförsäljning

Hur kommer priset på en semesterhems-andel att utvecklas?  

När man köper fast egendom – såväl för åretruntbruk som semesterbostad, hemma och utomlands, tänker de flesta först och främst om bostaden uppfyller de behov som man vill täcka med köpet.  

Det viktigaste för de flesta är därför användarvärdet – om bostaden skapar rätt förutsättningar för en del av familjens framtida semestrar. Investeringsperspektivet är också en faktor som de flesta har med i sin övervägning när de köper fast egendom, och säkert ännu mer för semesterbostäder utomlands.  

Vi har inte utformat våra ägarföreningar som investeringsobjekt, men det är ändå skönt att på förhand ha en känsla av att du kan bli av med din andel igen - utan att förlora pengar.  

Vi hade den första omförsäljningen 2016 och säljer löpande för de familjer som är med. Några ska skiljas, andra har blivit sjuka eller än värre, några få har det inte passat för men de allra flesta som väljer att sälja gör det för att gå med i en annan 21-5 förening med antingen större eller mindre bostäder alternativt andra destinationer. Intresset för omförsäljningarna är stort och liggtiderna är som regel korta.

En bra investering redan på kort sikt

Vi kan konstatera att en semesterhemsandel har en värdeökning redan första året. Från det att föreningen bildas och du betalar för din andel, till den tidpunkt då alla 5 bostäder är i bruk. Den främsta orsaken till värdeökningen är att vi upplever att många familjer hellre vill vilja köpa in sig i en etablerad förening, framför att vara med och bilda en ny förening.  Det kan jämföras med att köpa en lägenhet på ritning i projektplan, här är det ofta en värdeökning när lägenheten väl är klar att användas.  

Intresset leder helt naturligt till en värdeökning från den tidpunkt då alla 5 bostäderna är klara att användas. Genom att köpa in dig i en etablerad förening kan du:

  • Se de faktiska 5 bostäderna som redan köpts 
  • Boka semestrar direkt


Vi förväntar oss inte att du köper en semesterhemsandel och bara äger den en kort stund, men det är bra att veta att du kan sälja den igen till ett rimligt pris. Värdeökningen vid etablering, dvs när vi går från bildandet av föreningen till alla 5 bostäder
är i full drift, baseras på de faktiska försäljningar som vi har gjort för några av våra 21-5 familjer. 

Förutom att skapa värde genom att få en förening i drift finns det framför allt två faktorer som också spelar in: 

  • Vi är okrönta skandinaviska mästare på att köpa bostäder utomlands. Ingen har köpt och därefter renoverat så många unika semesterbostäder runt om i världen. Vi har därför en unik kunskap och erfarenhet som gör oss riktigt bra på att hitta de bästa bostäderna och köpa dem till mycket förmånliga priser. 

  • Vi köper ofta renoveringsobjekt eller rena ruiner, som behöver byggas om och byggas ut. På så sätt skapar vi värde i bostäderna. Vi kan se att en stor del av det renoveringsarbete vi får utfört tillför ett stort värde till bostäderna – utöver det pris vi får betala för renoveringarna.

Bostäder stiger alltid i värde över tid

Grafen visar utvecklingen i svenska bostadspriser 1940 – 2022, exklusive inflation. Priserna runt om i världen följer samma mönster så länge vi håller oss till traditionella destinationer och marknader och inte ger oss in på osäkra marknader och länder med instabilt ekonomiskt och politiskt klimat. Historien visar att bostäder alltid ökar över tid och till och med mer än inflationen. Samtidigt visar historien också att tajming, och inte minst läget, är viktigt.  

Sverige liksom Danmark upplever att de ytterområdena blir lidande, medan priserna i storstäderna blomstrar och resten av världen reagerar på exakt samma sätt. När vi väljer destinationer för våra ägarföreningar kringgår vi de marknader som potentiellt kan vara för känsliga, för att säkerställa en så stabil prisutveckling som möjligt.  

Investeringsaspekten är inte alls den viktigaste när man ska ta beslutet att gå med i en ägarförening från 21-5. Men det är skönt att veta att du med största sannolikhet kommer att uppleva en värdeökning med en 21-5 semesterhemsandel, både på kort och lång sikt.