Till salu

Följande föreningar är nu öppna:

Family - pris per andel 2 395 000 kr - läs mer här

Large - pris per andel 3 750 000 kr  - läs mer här

Grande - pris per andel 5 950 000 kr - läs mer här

NORDIC - pris per andel 3 495 000 kr - läs mer här

Omförsäljning - av befintliga andelar - läs mer här

Öppningsmöte - om mötena vi håller för nya potentiella 21-5 familjer - läs mer här

 

Hur kommer vi med i en 21-5 förening?

Du har två möjligheter att delta i en 21-5 förening: 

1) Att vara med i en förening från start – dvs. vara med och stifta en ny förening.

När vi öppnar en ny 21-5 förening, utarbetar vi en broschyr för föreningen. I broschyren kan du läsa allt om hur föreningen kommer att bli, och om vilken bostad du ska förvänta dig att bli delägare av. Ingen bostad är ännu köpt, men vi kan ha några i kikaren.  
 
Du kan höra mer om de öppna föreningarna via info- eller öppningsmöten hos oss, som hålls med jämna mellanrum. Du är också alltid välkommen till oss för ett personligt och oförpliktande "kaffemöte" där vi kan komma in på djupet med de frågor som du lär ha. 
 
Efter att du har deltagit i ett kaffemöte med oss, och gärna vill ansluta dig och vara med och bilda en förening, får du ett kontrakt skickat till dig, det undertecknade kontraktet är sedan din biljett till det konstituerande mötet. 
Det konstituerande mötet hålls när 21 familjer har anmält sig och här möts alla för första gången och föreningen bildas. Först då inbetalas köpeskillingen av alla ägarna och jakten på de fem bostäderna börjar.  
Du skall förvänta dig att alla fem bostäderna är färdiga att användas inom 12-18 månader efter att en förening är bildad. 
2) Att köpa en andel i en redan bildad förening, där alla bostäder är inköpta och i bruk av föreningens familjer. 

En andel i en fungerande förening är normalt dyrare, än i en ny förening under stiftande, då många familjer hellre vill köpa en andel i en sådan. 
Detta primärt av två orsaker:  
1) Du kan se de fem faktiska bostäderna som du kan bli delägare av. Det kan du inte göra i en förening som ska bildas, då bostäderna finnes och förvärvas först efter en förening är bildad.  
2) Du kan boka och åka på semester med det samma. 

Oavsett om du helst vill vara med och bildar en förening eller om du gärna vill köpa en andel i en fungerande förening, är du alltid välkommen att höra av dig till oss för att höra om de möjligheter som finns just nu. 

Högst upp på den här sidan kan du klicka på de möjligheter för deltagande i en 21-5 förening föreningar som finns just nu. 

Kontakta oss i 21-5, vi hjälper dig att uppfylla dina semesterhemsdrömmar.

Skriv till info@21-5.se eller ring 08-696 00 00.