Om oss

Kort om 21-5:s historia

- och personerna bakom

Idén till 21-5 föddes i slutet av 2008 av Laila och Anders, som hade lång erfarenhet av att sälja både bostäder i Danmark och semesterbostäder utomlands.

Laila var chef för den tidigare fastighetsmäklarkedjan Livingstones. I Livingstones regi etablerade Laila en avdelning för försäljning av bostäder i utlandet, hon ledde framgångsrikt utlandsavdelningen med försäljning av bostäder i södra Europa, USA och Thailand. 

Anders var under samma tidsperiod kontorschef för fyra fastighetsmäklarkontor under varumärket Home i Danmark. Under 2007 grundade Laila och Anders tillsammans fastighetsmäklarfirman Sunliving, som skulle bli ett stort och seriöst företag som fokuserade på försäljning av semesterbostäder i södra Europa, Thailand och USA. Sunliving blev också back office för flera entreprenörer som byggde bostadsprojekt runt om i världen. De blev på kort tid en stor aktör på marknaden. Dock drabbades de hårt när finanskrisen kom hösten 2008 och nästan all försäljning av semesterbostäder utomlands upphörde.

Över en lunch i november 2008 pratade Laila och Anders om "vad är det här med semesterbostäder utomlands egentligen?" Många har under många år haft en dröm om en semesterbostad någonstans i utlandet, men långt ifrån alla tar steget. Var ska vi köpa? Kommer vi bli lurade? Kan vi köpa den rätta? Kan vi nyttja den tillräckligt? Kommer det bli dyrare än förväntat? Ska vi hyra ut när vi inte är där? Vem ska sköta underhållet? Vad gör vi om det händer något när vi inte är på plats t.ex. om en vattenledning går sönder eller kakelplatta faller ner? Kan vi sälja igen? Vill vi åka på semester till samma plats varje gång? Osv. osv. Det är många bromsklossar när det är så många osäkerhetsfaktorer. 

Plötsligt var det som ljuset gick upp för Laila och Anders:

”Varför inte samla fler familjer, som tillsammans äger fler semesterbostäder, då kan fler familjer njuta av fler bostäder och därmed få ett bredare utbud av semesterupplevelser? Och varför inte ta hand om allt - inköp, renovering och administration, vi har bättre förutsättningar för att göra detta än de flesta?”

Det blev starten på 21-5. På detta sätt skulle många fler familjer ganska enkelt uppfylla sina drömmar om att äga egna semesterbostäder utomlands och därmed skapa mer livsglädje hos familjerna. 

Laila och Anders fattade beslutet att arbeta vidare på idén och var eniga om att om det skulle genomföras så skulle det göras på rätt och riktiga grunder. Då tar saker tid, särskilt när en finanskris ligger tungt över större delen av världen. 

Anders Heisel kom med i teamet hösten 2009 då Laila och Anders önskade en partner med solid ekonomisk insikt och kunskap. Anders H var tidigare Project Manager i Danske Bank och grundare och partner till IT-säkerhetsföretaget SECU AB. Han har inte bara ekonomisk expertis utan är också skicklig när det gäller IT och systemutveckling. Anders H:s unika kunskaper kompletterade Laila och Anders och tillsammans hade de en mycket bred kompetens. 21-5 öppnade upp för försäljning i slutet av 2010. Finanskrisen fanns fortfarande i bakhuvudet hos folk så det var inte lätt att nå ut. Löpande justeringar i både upplägget och säljmaterialet blev genomförda. I juni 2012 blev den första föreningen bildad, den som kallas DK1. Den blev fulltalig i maj 2013 och därefter öppnades DK2 som blev bildad i november 2013. Den första anställda blev Karina, år 2014. I maj 2015 flyttade 21-5 från ursprungliga kontoret i Anders föräldrars garage in till detta vackra hus i Hørsholm strax utanför Köpenhamn. 

Sedan dess har fem föreningar bildats om året och det har utvecklats med flera olika föreningstyper. I takt med att företaget växt så har det nu över 40 anställda. Under år 2017 öppnades portarna upp för export av konceptet över de danska landsgränserna. Det är många som ansett att idén är riktigt god och har följt företagets utveckling. Sandra har följt upp konceptet från Sverige, liksom Peter i Canada, Tomas i USA och Espen i Norge. Det viktiga för en export har varit att bygga en stabil bas för att kunna erbjuda samma kvalité och känsla. 

21-5 har skapat ett helt nytt sätt att äga semesterbostäder på utomlands och resan har varit och är varje dag ett stort privilegium.

21-5 har inga angivna försäljningsmål - annat än att det helst inte ska gå med minus. Målet för 21-5 är att se till att alla familjer i våra nya 21-5-föreningar blir lika glada över deras ägarskap, som de allra första 21-5-familjerna är. Det är bara på detta sätt, vi kan, och kommer fortsätta resan.

21-5 förvaltas och ägs av Anders Heisel, Laila och Anders Køj.

 

Kontakta oss i 21-5, vi hjälper dig att uppfylla dina semesterhemsdrömmar.

Skriv till info@21-5.se eller ring 08-696 00 00.