Om oss

Sedan 2008 när vi fick idén till 21-5, har vi arbetat målinriktat med att infria och allra helst överträffa våra 21-5 familjers förväntningar.

Vi arbetar varje dag utifrån våra värderingar för att uppfylla våra mål:  

Våra värderingar

- Vi utmanar status quo 
- Vi är ödmjuka 
- Vi är personliga och har kul 
- Vi strävar alltid att överträffa förväntningarna
- Vi litar på varandra och på vår omgivning 
- Vi är entusiastiska och djupt passionerade för vad vi gör 
- Vi är hederliga och vill alltid göra rätt
- Vi uppskattar nuet

Våra värderingar är inte bara något som finns i en manual eller på en tavla. Alla beslut som vi fattar - både för våra föreningar och för oss själva – beslutar vi utifrån våra värderingar.

När vi våren 2016 valde att formulera och skriva ner våra värderingar, förklarade vi helt enkelt hur vi arbetat med 21-5 sedan dag ett.

Våra värderingar är inte något vi bara vill ha och vara, det är något vi varje dag gör och är.

Vi uppfyller drömmar och skapar livsglädje

Målet för oss är att uppfylla drömmarna om härliga semestrar i unika semesterbostäder, för att på så sätt öka livsglädjen hos våra 21-5 familjer. 

Ingenting gör oss därför lyckligare, än när våra 21-5-familjer skriver till oss och berättar om sina upplevelser i bostäderna och dess omgivningar, eller om hur delägarskapet i föreningen haft positiv inverkan på deras liv.  

Vi når vårt mål genom att hålla fast vid och uteslutande arbeta utifrån värderingarna ovan.  

Vi är mycket tacksamma och känner oss privilegierade varje dag för att få arbeta med ett på så många områden positivt och glädjeskapande koncept. 

Kontakta oss i 21-5, vi hjälper dig att uppfylla dina semesterhemsdrömmar.

Skriv till info@21-5.se eller ring 08-696 00 00.