Konceptet

Fler och fler familjer väljer att bli en del av en 21-5 förening, snarare än att köpa sin egen semesterbostad eller fortsätta att hyra.
Det finns många bra orsaker till det. För några familjer är det viktigt att man är fri från allt ansvar och besvär för bostäderna. För några andra är det ekonomin – när man delar får man helt enkelt mer för pengarna. Oavsett vilken ingångsvinkel man har till 21-5 konceptet är det svårt att inte bli påverkad av de fina bostäder som vi finner och skapar till våra familjer.

I det här avsnittet beskriver vi konceptet, ekonomin och juridiken kring våra föreningar, hur bokningen fungerar samt den support och förvaltning som följer med när man blir en del av en 21-5 förening.

Om du inte finner svar på alla dina frågor, är du alltid mycket välkommen att kontakta oss.

Konceptet - helt enkelt

Vi samlar helt enkelt 21 svenska familjer/personer som vi bildar en förening åt, efterföljande finner, köper och renoverar vi 5 drömbostäder på 5 noga utvalda destinationer. När bostäderna är i drift fungerar vi som föreningens förvaltare, vi sörjer kort sagt för allt.

Vi har ingen ägarandel i bostäderna eller i föreningarna, föreningarna är helt självständiga.

Familjerna anmäler sig till föreningarna mot bakgrund av oss framtagen broschyr som beskriver vilka bostäder man blir delägare i och vad priset är för att delta.

Det är därmed inte några bostäder köpta innan föreningen blir bildad. Ofta har vi några spännande objekt i sikte, men vi kan inte köpa förrän det finns pengar i föreningen.

Otroligt mycket för pengarna

21-5 är meningsfullt för fler och fler familjer och detta särskilt då man som 21-5:are får otroligt mycket för sina pengar.

Man kan som familj investera i sin egen semesterbostad på något ställe i världen för exempelvis knappa 3,5 miljoner.

Man kan också välja att investera i en 21-5 förening för samma belopp. Då blir man delägare i inte mindre än 5 drömbostäder på utvalda attraktiva destinationer och inte nog med det, 5 bostäder med ett genomsnittligt värde på över 4 ggr så mycket som familjens investering.

Bostäderna kommer i genomsnitt vara värda över 14 miljoner.

Det här är grunden till varför det är meningsfullt för många familjer.

Varför nöja sig med en, frestas man att säga när man kan få så mycket mer genom att gå med i en förening. 21 familjer tillsammans om 5 drömbostäder har visat sig vara en riktigt bra formel. Det finns naturligtvis en mättnadspunkt, om för många familjer går samman och delar 5 bostäder. Det kan du läsa mer om under avsnittet ”bokning”.

Nya familjetraditioner skapas

Ids barnen inte att resa med längre? – med 21-5 får du möjligheten att samla familjen på ett helt nytt sätt i vackra omgivningar. Vi har sett att många av våra familjer har skapat nya traditioner för semestrar med nära och kära. Alla vill gärna med till de fina bostäderna och det har fått många att återuppta sina gemensamma familjesemestrar.

Alla bostäder är familjebostäder, dvs. att det både finns utfällbar säng och barnstol för de allra minsta och dessutom har bostäderna destinationens bästa internet så alla kan hålla sig uppdaterade med vänner och vad som händer i världen. 

Vi är så glada att vi är med och skapar en ännu bättre sammanhållning i många av våra 21-5 familjer. 

Låna bland 175 drömbostäder

Med nästan 175 bostäder i drift i 21-5, och med många olika sammansättningar av destinationer i våra föreningar, finns det en helt naturlig önskan att prova något mer än de 5 som man äger genom sin egen förening. Det kan vara så att man ingår i en förening med mindre bostäder och skulle vilja ha en vecka i en större bostad med många sovrum. Det kan vara så att det finns destinationer man vill prova, men som inte ingår i sin egen portfölj. Det kan vara man vill resa på semester i en mindre och därmed mer överskådlig semesterbostad.

På det stora hela är det vettigt att kunna låna ut till varandra under det 21 paraplyet, där den speciella 21-5-andan lever vidare, oavsett vilken bostad man har semester i.

Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. I Danmark och Norge har familjerna bostäder på ungefär samma destinationer som oss i Sverige, men vi har också öppnat lokala nordiska föreningar, med bostäder i Norge och Danmark.

Tyskland får lite andra destinationer i spel.

På sikt kommer det därför att bli många bostäder på många destinationer under paraplyet 21-5, vilket det kommer att vara möjligt att låna till sig.

Vi ser fram emot att möjliggöra lån/byte för alla våra 21-5 familjer.

Under 2021 blir det möjligt at kunna låna ut till varandra mellan föreningarna. Den som lånar bostäder av andra tar lika bra hand om dem som om det var ens egna – det är den viktigaste parametern för att låna.

Gemenskap i föreningen

Varje ägarförening har sin egen membersite under 21-5:s hemsida. Som ägarfamilj av en 21-5 andel får du ett eget inlogg med användarnamn och lösenord till er ägarförenings membersite.

På er membersite finns alla relevanta dokument att ladda ned när som helst. På membersiten kan du också utbyta erfarenheter med övriga ägare, erfarenheter som ni har gjort i förbindelse med nyttjandet av era gemensamma bostäder eller i utforskandet av lokalområdet.

Om ni haft en bra upplevelse - eller en dålig så kommunicera ev. detta till övriga "Håll dig ifrån Papas Pizza nere på hörnet, men testa Alfredos Tapas Bar lite längre ner, där hade vi en fantastisk matupplevelse!" eller: "Vi har hyrt en bil genom detta företag – det var väldigt smidigt!” 

Du kan även hitta kontaktuppgifter till supporten och förvaltningen samt alla föreningens familjer. Information om bostäderna och en omfattande bildkatalog finns också på membersiten.

Membersiten är inte enbart ett ställe där du kan kommunicera med de övriga ägarna, utan också ett ställe där du enkelt kan hitta all information som är viktig för dig i förbindelse av ditt ägarskap.

Den viktigaste funktionen på membersiten i vardagen är föreningens bokningssystem som är öppet för bokning 24 timmar om dygnet.

Hur går vi med?

När ni varit på informations- eller öppningsmöte alternativt har läst tillräckligt här på hemsidan och i broschyren för den förening som ni vill vara med i, så tar ni fatt i oss.

För att komma med i en 21-5 förening ska vi ses över en kopp kaffe, te eller något helt annat. Vi kan träffas fysiskt eller över skärmen. Vi vill försäkra oss på att inte få in fel familjer i våra föreningar.

När vi samlar 21 familjer som ska äga 5 semesterbostäder de kommande åren, lägg märke till att familjerna inte på förhand känner varandra så är det viktigt att vi gör vårt bästa för att inte ge tillgång till ”fel” familjer. Vi kan inte ge tillgång till familjer eller personer som är ”dåliga namn”. Alla 21 familjer i våra föreningar ska ju godkänna varandra så det är ingen idé att vi ger åtgång till familjer som inte kan betraktas som ”bonus patere” dvs. anständiga och ordentliga personer. För att vara med i en 21-5 förening är det också viktigt att man har lite ”runda kanter” och att man trivs i gemenskapen som är när man köper 5 semesterbostäder tillsammans. Är man väldigt mycket mig-mig-mig så är det nog bättre att man köper sin egen privata semesterbostad.

Om vi ​​inte gjorde detta arbete med att säkerställa att det bara är bra familjer som kommer med i våra föreningar skulle det också kunna få effekt på omförsäljningsvärdet av en andel om man en dag vill sälja. Här får ju köparen möjlighet att se vilka de 20 övriga familjerna är och om det då finns de som man inte har lust att dela semesterhem med så kommer det ju att påverka priset i fel riktning. 

Nätmaskorna i "kaffemötesnätet" är naturligtvis rätt stora, de flesta familjerna är ju helt vanliga familjer som vi väldigt gärna vill ha med i våra föreningar. Men det är några familjer genom åren som inte ha fått varit med även om de gärna hade velat.

När kaffemötet väl är över och ni har ett underlag för att fatta ett definitivt beslut, och om ni fortfarande vill vara med, får ni ert avtal skickat för genomgång och underskrift. 

Ett undertecknat avtal är som ”biljetten” till det bildandemötet. Det är föreningens första möte tillsammans, varefter föreningen bildas. Alla deltagare har innan varit på kaffemöte och skrivit på avtalet. 
- men ännu är du inte bunden till föreningen. 

På det bildandemötet börjar vi med att alla familjer får presenterar sig själva. På det sättet får alla en liten inblick i vilka alla är så att man tryggt kan skriva under det bildandeprotokollet. Undertecknandet av detta protokoll binder dig äntligen till föreningen och när alla deltagare har skrivit under den är föreningen bildad. Om vi inte har gjort vårt jobb bra nog på kaffemötena och du på det bildandemötet möter personer som inte borde ha varit med låter du bara bli att underteckna bildandeprotokollet och lämnar mötet. Ni är härefter inte bundna och kan riva avtalet i bitar och det är inte förenat med några kostnader för er.

Ännu har ingen lämnat det bildandemötet utan att ha undertecknat bildandeprotokollet och vi vill arbeta intensivt på att det aldrig sker. Därför är ”kaffemötena” mycket viktiga i processen med att anmäla sig till en 21-5 förening.

Efter det bildandemötet ska ni betala för er andel i föreningen. Pengarna överförs till föreningens egna konto.

Härefter startar jakten på fem drömbostäder till föreningen.

Hur går vi ur igen?

Vid alla investeringar har man från början automatiskt fokus på exit: Man vill veta om man överhuvudtaget kan avyttra den. Detta gäller ju även köp av både semester- och helårsbostäder. Vi i 21-5 har redan erfarit att många familjer gärna vill köpa en andel i en existerande 21-5 förening, där alla bostäderna är i bruk. Detta främst av två anledningar: 

1) Man kan se precis vilka fem bostäder som man blir delägare i.  
2) Man kan boka semestrar på en gång. 

Vi sålde den första andelen i en befintlig förening år 2016 och sedan dess har vi sålt flera andelar. Vi förväntar oss att ägartiden för en 21-5 andel kommer vara omkring tio år i gen

Vid alla investeringar har man från början automatiskt fokus på exit, hur – och kan man överhuvudtaget sälja igen?
Det här gäller i högsta grad för investeringsobjekt, men också för köp av både fritidshus och helårsbostäder samt naturligtvis andelar i 21-5.

Vi är därför otroligt tacksamma att kunna berätta att det inte bara har varit enkelt att sälja sin andel igen, utan att det också har resulterat i stora vinster för de familjer som har valt att sälja sin andel igen.
Försäljningstiderna har varit korta – i genomsnitt bara några få veckor och vinsten har i genomsnitt varit över 50%.

En del familjer vill hellre köpa in sig i en existerande 21-5 förening, där bostäderna är i
drift gentemot att vara med och bilda en förening från start.
Orsaken till detta är främst:
1) Man kan se precis vilka 5 bostäder som man blir delägare i.  
2) Man kan boka semestrar på en gång. 

Vi har återsålt för drygt 50 danska familjer.

Vi står för allt, från att hitta en ny familj till andelen till att ordna så att den nya familjen står med på alla köpehandlingar, lagfarter osv.

Knappt häften av de som har återsålt sin andel hittills har gjort det pga. byte till en annan 21-5 förening, främst med större bostäder – ett par familjer har bytt till en förening med mindre bostäder. Andra familjer har sålt pga. sjukdom eller det som är ännu värre.

Vi är väldigt glada å våra familjers vägnar att vi kan konstatera att det är möjligt att sälja sin andel igen om man skulle önska göra det vid något tillfälle.

Ägartiden för ett svenskt fritidshus är i genomsnitt 8-9år.

Vi tänker, att det är enklare och mer bekymmersfritt att äga en andel i en 21-5 förening, framför att ha sitt eget fritidshus. Därför kommer den genomsnittliga ägartiden av en andel i 21-5 kanske vara lite längre, än för fritidshus. Vi estimerar med den bakgrunden att det framöver kommer att vara omkring 2 återförsäljningar varje år.

Återförsäljningar är och kommer alltid att vara en helt naturlig del av 21-5.

Till salu just nu

Se om det är en förening som är öppen för försäljning just nu som matchar er familjs drömmar och behov

› Öppna ägarföreningar

Kontakta oss i 21-5, vi hjälper dig att uppfylla dina semesterhemsdrömmar.

Skriv till info@21-5.se eller ring 08-696 00 00.