Aalborg

Marianne & Johnny

"Konceptet är bra - allt har man tänkt på. Vi behöver knappt tänka på någonting. Vi behöver bara njuta av det - allt praktiskt "krångel" tas om hand.

Standarden på boendena är fantastisk - vi har känt oss hemma redan från början.

21-5 har djupgående kunskap om destinationerna samt processen att omvandla bostäderna till hög nivå. Det är svårt att uppnå som privatperson.

Destinationerna är bra - lätta att ta sig till. Mångsidighet i förhållande till semesterns syfte."

Marianne och Johnny Jensen, 21-5 familj