Integritetspolicy och policy om cookies

Inledning
När du besöker vår hemsida så samlar vi information om dig som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll, och till att kunna visa fler annonser på sidan som är relevanta. Om du inte vill att sådana upplysningar ska samlas in så bör du rensa dina kakor (här kan du läsa hur) och undvika fler besök på sidan. Här nedan berättar vi mer om vilken sorts information som insamlas, ändamålet med detta och vilken tredje part som har tillgång till den.

Cookies
Hemsidan använder ”cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande med syftet att kunna känna igen enheten, komma ihåg inställningar, samla in statistik och anpassa annonser till dig. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som exempelvis virus.

Det är möjligt att rensa eller blockera cookies. Läs här hur du gör:

Om du rensar eller blockerar cookies så kan annonserna bli mindre relevanta för dig och komma oftare. Du riskerar dessutom att hemsidan inte fungerar optimalt och att visst innehåll kan bli otillgängligt för dig.

 

Allmänt
Personupplysningar är all slags information som på ett eller annat vis kan kopplas till dig. När du besöker vår hemsida insamlar och behandlar vi ett antal sådana upplysningar. Till exempel sker detta när du tillägnar dig dess innehåll på det hela taget, om du tackar ja till vårt nyhetsbrev, när du deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, vid övrigt nyttjande av tjänster eller när du gör köp via hemsidan.

Normalt sett insamlar vi denna sorts information: Din dators, surfplattas eller mobils ID och tekniska upplysningar om densamma, ditt IP-nummer, var du befinner dig eller vilka sidor du besöker. I den mån du uttryckligen godkänner det så registreras även: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligen i samband med att du skaffar ett konto hos oss eller vid köp.

Säkerhet
Vi har gjort tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information inte oavsiktligt eller olovandes ska kunna bli raderad, offentliggjord, förkomma, förvanskas eller hamna i händerna på obehöriga, missbrukas eller i övrigt hanteras i strid mot lagen.

 

 

Syfte    
Informationen används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikast är relevanta för dig, till att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster som du har efterfrågat, som till exempel vårt nyhetsbrev. Därutöver använder vi informationen till att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringstid
Informationen lagras inom ramen för det lagligen tillåtna, och vi raderar den när den inte längre behövs. Lagringstidens längd beror på informationens karaktär och syftet med lagringen. Det är därför inte möjligt att exakt säga när viss information raderas.

 

Vidarebefordran av information
Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du får och eventuellt öppnar, geografisk position, kön och åldersgrupp osv. kan skickas vidare till tredje part, i den mån som sådan information finnes. Du kan se vilka som ingår som tredje part under stycket om ”cookies” ovan. Informationen används för att anpassa annonser till dig.   

Utöver detta så använder vi oss av ett antal tredjepartsaktörer för behandling och lagring av data. Dessa behandlar uteslutande information för vår räkning och får inte använda den i egna syften.

Vi vidarebefordrar endast upplysningar som namn, e-post osv. om du ger ditt samtycke till detta. Vi använder oss endast av dataanalysering i EU eller i länder som kan ge dina personupplysningar tillräckligt skydd.

Information och klagomål
Du har rätt att få upplysning om vilka personupplysningar som vi har om dig. Du kan dessutom alltid ge ditt veto mot att denna information används. Du kan även dra tillbaka din tillåtelse till att information om dig behandlas. Om den information om dig som behandlas är felaktig har du rätt att få den rättad eller raderad. Dylika önskemål kan skickas till info@21-5.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina uppgifter kan du även vända dig till ((Datatilsynet))

Utgivare
Hemsidan ägs och publiceras av 21-5 A/S, Danmark.  

Vi har internets bästa hemlagade cookies :-)

Kontakta oss i 21-5, vi hjälper dig att uppfylla dina semesterhemsdrömmar.

Skriv till  info@21-5.se  eller ring på 08-696 00 00.