Ekonomi, juridik och skatt

- generella upplysningar.

I detta kapitel har vi samlat detaljerna kring den ekonomiska och juridiska aspeken av att äga semesterhem genom 21-5. Det är många olika förhållanden som ska undersökas vad gäller ekonomi, skatt och juridik, när man ska samla 21 familjer, som tillsammans ska äga fem semesterhem utomlands. I 21-5 har vi undersökt allt av relevans för din trygghet för att du ska slippa obehagliga överraskningar. 

Ekonomi 

Fastigheterna är spridda över flera länder och platser, vilket generellt gör investeringen mer säker, än om du till exempel hade köpt en enda semesterbostad någonstans där du blir 100% beroende av områdets stabilitet, politiskt och ekonomiskt. Varje enskilt land och varje region har sin egen priskurva på bostadsmarknaden, och det jämnar ut konjunktursvängningarna. Exempelvis kan en lågkonjunktur på den spanska marknaden släta ut en högkonjunktur i Frankrike, osv. Med andra ord är en andel i 21-5 mer stabil i priset än en enda semesterbostad, och därmed mindre beroende av ett lands prisutveckling. 

De fasta driftskostnaderna som är månatliga och gemensamma för föreningen beror bl.a. på reallönen i de respektive berörda länderna. Driften kommer också att vara beroende av de deras utgiftsnivå. Vi i 21-5 har i och med alla redan bildade föreningar ett bra underlag för att kunna utarbeta budgetar för de månatliga utgifterna.

Som sagt så ingår all administration i månadsavgiften, med mycket få undantag. Varje månad betalar du din del av de gemensamma kostnaderna för bostäderna i ägarföreningen. För att förtydliga så ingår följande, men inte bara detta:  

Fastighetsförsäkring 
Hemförsäkring 
Avfallshantering 
Fastighetsskatt 
Gemensamma utgifter i fastigheten 
Snöröjning 
Trädgård, pool etc 
Löpande underhåll av bostäderna 
Revisor/advokat 
21-5:s Administration
Och mycket mycket mer. 

Vad täcker inte månadsavgiften? 
1) Förbrukningskostnader för el, vatten och värme avräknas efter varje vistelse. 
2) Rengöring avräknas efter varje vistelse. 

Om föreningen väljer att uppgradera eller förbättra något på bostäderna skall detta ske genom röstning på årsmötet. Arbetet kommer inte att påbörjas förrän alla har betalat in en eventuell extra inbetalning. 

Bostäderna är helförsäkrade, men det kan ju uppstå oväntade utgifter när man äger fastigheter. Då och då får vi frågan:

"Vad händer om det uppstår något i en bostad som kostar pengar och som inte täcks av försäkringen?"  

På detta svarar vi:

"Ja men då är det skönt att vara 21 familjer som delar på räkningen i stället för att sitta med hela kostnaden själv." 

Juridik

21-5 föreningarna är mycket strikt reglerade. Av andra kända konstruktioner så liknar uppbyggnaden i 21-5 mest en bostadsrättsförening. Den största skillnaden är att det inte finns några lån i 21-5 föreningarna, så det är faktiskt en mycket lägre risk att köpa en andel i en 21-5-förening än till exempel att köpa en bostadsrätt.

De hårda regleringarna i 21-5 föreningarna gör bland annat att om en familj skulle sluta betala sina gemensamma månatliga utgifter så kan den familjen uteslutas från föreningen av de andra familjerna. Om det händer måste den uteslutna familjen sälja sin andel och om de inte gör det själva, kommer 21-5 att göra det åt dem. Det är hårda bud, men för 21-5 är det viktigaste att skydda föreningen. I 21-5 kommer vi givetvis göra allt vi kan för att hjälpa familjen att sälja till bästa pris men det är i slutänden föreningens intressen som vi tillvaratar. 

De 21 familjer som ingår i en förening är de inskrivna ägarna (lagfarna ägarna) av de fem bostäderna. 

Det är 21 familjer - och ingen annan som äger de fem bostäderna. I Frankrike och i USA är det fördelaktigt i flera avseenden att upprätta ett företag som endast ägs av de 21 familjerna i föreningen. Företagen äger sedan bostäderna direkt i de två länderna.  I övriga länder är alla ägare direkt på köpehandlingarna. Som ägare i en 21-5-förening blir du därmed lagfaren delägare i 1/21 av de fem semesterbostäderna. 

Förköpsrätt 

Vid omförsäljningar har de övriga 20 familjerna förköpsrätt, vilket säkerställer att det inte kommer oönskade familjer eller personer in i föreningen. Endast vid försäljning eller arv till maka eller familj i rakt uppåt och nedåtgående led träder förköpsrätten inte in. 

Arvsregler  

Det finns olika arvsregler i alla länder. 21-5 råder alla familjer att separat undersöka detta hänseende då det är helt avhängt på varje familjs sammansättning. 

 

Stämningsbild från terassen på en 21-5 lägenhet på Mallorca

Till salu just nu

Se om det är en förening som är öppen för försäljning just nu som matchar er familjs drömmar och behov

› Öppna ägarföreningar

Kontakta oss i 21-5, vi hjälper dig att uppfylla dina semesterhemsdrömmar.

Skriv till  info@21-5.se  eller ring på 08-696 00 00.